?

Log in

No account? Create an account
February 27th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 27th, 2007

Canis astralis Vilnensis, žvaigždinis baltapilvis Vilniaus šuo [Feb. 27th, 2007|23:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Šitas prisijaukino mane per pusę pirmos sekundės. Tupi prie pat "Sultinių", gretimoje vitrinoje, aš džiūgavau dėl jo virš lėkštės su pyragėliais, ir dabar tebedžiūgauju.Nuoroda 1: http://www.kunigunda.lt/next/vilnius.htm (SMUKLĖS, UŽEIGOS, KNAIPĖS: --> "Sultiniai" (Jogailos g. 6)).

Nuoroda 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Canidae .

Jogailos (Senamiestis); fotografuota 2007 02 25

dar 1Collapse )
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 27th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]