?

Log in

No account? Create an account
March 6th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

March 6th, 2007

Vilniaus (Senamiestis) [Mar. 6th, 2007|23:53]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Viena vertus, sienos turi būti baltos, nes visokios iš karto būti negali.

Tiksliau, jos turi būti jokios.Kita vertus, aš sunkiai įsivaizduoju žmogų, kuriam, einant pro šitą interpretaciją, bent vos vos nesmilkteli "hm" ir po to "kažkaip gerai čia (buvo)", nes juk jei pataikyta, tai ir kliudo, net jeigu to nesupranti, o čia taigi oho pataikyta, bet sienos turi būti jokios*.

-----

* kol kompromisų armijos miega mūsyse [:

-----

Fotografuota 2007 03 02

dar 1Collapse )
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 6th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]