?

Log in

No account? Create an account
March 12th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

March 12th, 2007

Domaševičiaus (Naujamiestis) [Mar. 12th, 2007|17:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Dalis šiuo metu vykstančios AB "Lietuvos geležinkeliai" informacinės kampanijos.

Taip bus žymimos cisternos, iš Vilniaus kosmodromo į Vakarų Europą gabensiančios Saulės plazmą.Fotografuota 2007 03 03
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 12th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]