?

Log in

No account? Create an account
April 17th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

April 17th, 2007

Šviesoforo turinys [Apr. 17th, 2007|12:25]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Europos sostinių svečiai ir gyventojai negali patikėti savo akimis.

PrahaVilniusBarboros Radvilaitės/Pilies (Senamiestis); fotografuota 2007 04 16

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/97105.html?thread=100177#t100177
link2 comments|post comment

Grybai [Apr. 17th, 2007|23:15]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , ]

Klijai dar nebuvo pradėję džiūti, kai sekmadienį myniau Bokšto gatve viršun.dar 1Collapse )

Fotografuota 2007 04 16.

Nuoroda: http://www.fotolog.com/atmadness/24589339 .

Kaip neprisiminsi http://www.ekosystem.org/photo/911304 .

Ledi atrodo, švelniai tariant, valdinga, daug kuo jinai man panaši į

http://www.imdb.com/title/tt0119698/ .

-----

Priemonės pasirinktos ir išbandytos, veikėjai užbrėžti. Gal Vilniuje prasidės didžiulis komiksas ant sienų
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 17th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]