?

Log in

No account? Create an account
July 2nd, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

July 2nd, 2007

Siena prie ŠMC [Jul. 2nd, 2007|10:21]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


+1Collapse )
link3 comments|post comment

TROJA [Jul. 2nd, 2007|15:50]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Tikriausiai kažkieno naujas vardas, bet įdomiau manyti, kad ne.dar 1Collapse )

Kad tai apie sąsiaurio bangą, kuri keičia spalvą grįždama pro šalmų angas, o šone rūksta miestas.

Ir aš tvirtai tikiu, kad vieną gražią dieną mes susitiksim Vilniaus "Trojoj", prieš apsipirkimą arba po.

Tumo-Vaižganto (Naujamiestis); fotografuota 2007 06 29
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 2nd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]