?

Log in

No account? Create an account
July 25th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

July 25th, 2007

"Vilniaus kailiai", nr. 1: ViSi mes FUNKY [Jul. 25th, 2007|13:27]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]
[music |moby - feeling so real]

"Kitas dingęs Vilnius"Raugyklos (Senamiestis); fotografuota 2007 07 20.

Kartais atrodo, kad visi mes faini.

Dažnai ne.

Daug labiau "visi mes funky".

Įvairiaprasmė frazė, linkusi skambėti pozityviai.

Ant visų sienų gali būti rašoma.

Ant kai kurių sienų neturėtų būti rašoma.

Daugybė žodžių neturėtų būti neužrašyti ant sienų.

Apskritai gi niekas nėra būtina, iki ten tos pažinumo ribos.

Beveik viskas mūsų yra susitarimo reikalas.

Ar tarimosi.

Ir viskas tik dėl įdomumo.

dar 5Collapse )

Fotografuota 2007 03 30
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | July 25th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]