?

Log in

No account? Create an account
August 7th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

August 7th, 2007

Klp - 10 [Aug. 7th, 2007|11:21]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


ir kitas gyvūnasCollapse )

2007 07 24
linkpost comment

Idėjų avilys [Aug. 7th, 2007|23:42]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[music |loquat - swingset chain ( http://www.youtube.com/watch?v=XL0QGn4lx_Y )]

Aruodas buvo čia.dar 3Collapse )

"Žudykis taikliai" tą vakarą ant sienos atrodė žinomesnė frazė nei yra, bent šiandien gūgle lietuviškai. Kieta, stipri, žiauri. Dar, nors man patinka, ji lyg atrodo šaunesnė nei yra.

Iš kur "Ramios bitės..."? Ne iš Pūkuotuko.

Skapo (Senamiestis); fotografuota 2007 07 30
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 7th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]