?

Log in

No account? Create an account
August 16th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

August 16th, 2007

Веруй в Господа Иисуса Христа [Aug. 16th, 2007|21:02]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[music |# - tbilisi ( http://www.talpink.lt/files/445099 )]

и спасёшься.

Nutiko, kad šįvakar man šitai patinka ir randu šitame kasyklas to tokio graudaus tikro gero plataus starovieriško rusiškumo, kur jaunuoliai keliais ropotų per ražienas dėl žmonijos nuodėmių atpirkimo, po to sušoktų į durtuvų upę. Sentikiško ar stačiatikiško, neieškosiu. Aliošiškumo karamazoviško. Rytoj sakysiu: "žinau kitų būdų išsigelbėti", arba "žinau tik vieną - kitą - būdą", arba "žinau ar manau, kad neišsigelbėsiu", arba "dėl savo įsitikinimų nenoriu gelbėtis", arba "nei man, nei jums nereikia gelbėtis nuo nieko", tačiau bet kuriuo atveju - "atsipiskit, gelbėkitės ir atsipiskit".dar 1Collapse )

Dar neieškosiu, kokie krikščionys gruzinai.

Ukmergės (Šeškinė); fotografuota 2007 08 09
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 16th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]