?

Log in

No account? Create an account
September 6th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

September 6th, 2007

(no subject) [Sep. 6th, 2007|11:08]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[shipokliakas]


Maironio g. priešais viešbutį
linkpost comment

FOR LIFE! [Sep. 6th, 2007|23:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Iš miniserijos "According to S.T.", Nr. 3 (Nr. 1, Nr. 2)Visai tikiu.

Rimtai, už keliolikos metų Lietuvoje bus keturiasdešimtmečių veikiančių graffiti piešėjų ir strytarterių... vis dar sunku įsivaizduoti... Bet jau greitai!

Pėsčiųjų tiltas tarp Žvėryno ir Vingio parko; fotografuota 2007 09 02
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 6th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]