?

Log in

No account? Create an account
September 9th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

September 9th, 2007

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 2: "Pakaruoklis senamiesčio skverelyje" (Marcelijus Martinaitis) [Sep. 9th, 2007|18:07]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Eilėraštis kopijuotas iš leidinio "K. B. įtariamas / Eilėraščiai / Marcelijus Martinaitis" (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004).

Praeito sekmadienio įrašas čia.dar 2Collapse )

Užupio konstitucijoj daug apie tai.

Žmogus turi teisę mirti, bet tai nėra jo pareiga.

Žmogus turi teisę klysti.

Žmogus turi teisę būti nežymus ir nežinomas.

Žmogus turi teisę tingėti arba nieko nedaryti.

Žmogus turi teisę kartais nežinoti, ar jis turi pareigų.

Žmogus turi teisę abejoti, bet tai nėra jo pareiga.

Žmogus turi teisę būti nelaimingas.

Žmogus turi teisę nieko nesuprasti.

Žmogus atsako už savo laisvę.

Žmogus turi teisę būti nesuprastas.

Žmogus turi teisę neiškelti savo vėliavos arba nerodyti jos, bet kitas žmogus turi teisę manyti, kad niekas tokios teisės neturi.

Žmogus gali mėgti eilėraštį nesutikdamas su jame įrašyta kito žmogaus tiesa.

Odminių (Senamiestis); fotografuota 2007 09 09
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 9th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]