?

Log in

No account? Create an account
September 16th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

September 16th, 2007

Bokšto g. - 3 [Sep. 16th, 2007|10:58]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 09 07
link9 comments|post comment

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 3: "Dovanos" (Henrikas Radauskas) [Sep. 16th, 2007|23:25]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Eilėraštis kopijuotas iš leidinio "Eilėraščiai / Henrikas Radauskas" (Baltos lankos, 1999).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09.dar 1Collapse )

Man atrodo, Henrikas Radauskas neslėgė šito pasaulio. Kažkas turi rašyti poezijos autobiografiją.

Jogailos (Senamiestis); fotografuota 2007 09 16
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 16th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]