?

Log in

No account? Create an account
September 18th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

September 18th, 2007

Sapieginės bunkeriai [Sep. 18th, 2007|13:15]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


+3Collapse )

2007 09 16
linkpost comment

Lietuvos spauda [Sep. 18th, 2007|23:04]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Algirdo (Naujamiestis); fotografuota 2007 09 18.

dar 1Collapse )

Šaltapirščiai kompiliuotojai, faktų kreivintojai, purvo laistytojai, sensacijų medžiotojai, burbulų pūtėjai, pirmakursės komunikatorės. Skiriant nuo atsakingų tikrų.

Ką aš galiu padaryti?

Galiu pasiimti Vilniuje gatvę ir viešinti joje (spaudos) žurnalistų nekompetencijos pavyzdžius, teikti Violetinės Plunksnos apdovanojimus.

Kaipminimum :)
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 18th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]