?

Log in

No account? Create an account
October 1st, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

October 1st, 2007

Labas, žmogau iš keltuvo [Oct. 1st, 2007|23:06]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Aš suprantu: ištrenkt po galais savavalę fanerą. Profesinę pareigą vykdant. Aš dar suprasčiau - kažkodėl neištrenkti jos vieną kartą, o po to ištrenkti. Bet neištrenkti du kartus ir iš viso! Tu mano didvyris. Seniai norėjau pasakyti.

Kažkas naujo ore. (Chm).

Sąsajos Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/147163.html?thread=148955#t148955 , http://community.livejournal.com/bebralizdis/149052.html .2007 04 25

dar 2Collapse )

Šventaragio / Barboros Radvilaitės (Senamiestis)
link16 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 1st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]