?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

October 7th, 2007

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 6: "Naktį" (Bronius Krivickas) [Oct. 7th, 2007|19:55]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš diskusijos.patriotai.lt.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30.dar 1Collapse )

Tokį Tave beveik turiu ir aš.

Rinktinės (Šnipiškės); fotografuota 2007 10 07.

P. S. "Norėčiau plaukt toli tylioj šviesioj nakty"
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 7th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]