?

Log in

No account? Create an account
October 21st, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

October 21st, 2007

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 8: "Liūdnas šuo" (Henrikas Čigriejus) [Oct. 21st, 2007|16:46]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Eilėraštis kopijuotas iš leidinio "Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija 2" (Vaga, 1995).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14.dar 1Collapse )

Goštauto (Naujamiestis); fotografuota 2007 10 21
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | October 21st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]