?

Log in

No account? Create an account
November 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

November 2007
[<<<] [>>>]
1st
11:49 pm: dusimtaidevyni Entonis iš Odminių skvero
4th
04:49 pm: dusimtaidevyni Vieši sekmadienio eilėraščiai, 10: "Viešpats Mikis" (Mantas Gimžauskas) - 3 comments
5th
11:10 am: poluden Rusija. Smolenskas. Grybai ir kanapės
02:43 pm: poluden Vilnius. Švento Mykolo 2.
04:15 pm: ex_dzhey154 Liejyklos 2 - 2 comments
10:18 pm: dusimtaidevyni Я ♥ ТЕБЯ
6th
10:55 am: poluden Vilnius. Ašmenos g. Triūba - 1 comment
7th
12:40 am: poluden Vilnius. Ašmenos g. Mums trūksta kojos
11:28 pm: dusimtaidevyni Džimis
8th
12:43 pm: poluden Vilnius. Savanorių pr. Lapai
12:45 pm: poluden Vilnius. Savanorių pr. Protrūkis - 2 comments
9th
12:24 pm: poluden Vilnius. ŠMC. kas tu? - 2 comments
10th
11:42 pm: dusimtaidevyni Džonas - 4 comments
11th
05:27 pm: dusimtaidevyni Vieši sekmadienio eilėraščiai, 11: "Augnelijų arija" (Kazys Binkis)
12th
10:41 pm: dusimtaidevyni Fredis - 1 comment
13th
11:13 pm: dusimtaidevyni "Vilniaus kailiai", Nr. 2: Šv. Kazimiero (Senamiestis)
14th
11:48 pm: dusimtaidevyni Po pirmą, Mamertai!
15th
11:45 pm: dusimtaidevyni Hey hey! Tu mus radai!!! - 2 comments
18th
05:03 pm: dusimtaidevyni Vieši sekmadienio eilėraščiai, 12: ("Na ir bus tada, kai atsities...") (Algimantas Mikuta)
19th
11:36 pm: dusimtaidevyni Mes prakišim
20th
11:41 pm: dusimtaidevyni Gedulas ir viiiltiiis
22nd
11:30 pm: dusimtaidevyni Alkoholis - pikčiausias žmonijos ateities priešas - 1 comment
24th
10:55 pm: dusimtaidevyni Žiūrėk, kur eini
25th
04:24 pm: dusimtaidevyni Vieši sekmadienio eilėraščiai, 13: "Išteisintas" (Antanas A. Jonynas)
29th
10:40 am: poluden Vilnius. Mažasis teatras
30th
10:03 am: poluden Vilnius. Šilo tiltas - 2 comments