?

Log in

No account? Create an account
November 4th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

November 4th, 2007

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 10: "Viešpats Mikis" (Mantas Gimžauskas) [Nov. 4th, 2007|16:49]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš tekstai.lt.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28.dar 4Collapse )

labas.co.uk/blog: Mantui Gimžauskui atminti.

Aukštaičių (Senamiestis); fotografuota 2007 11 04
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 4th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]