?

Log in

No account? Create an account
November 13th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

November 13th, 2007

"Vilniaus kailiai", Nr. 2: Šv. Kazimiero (Senamiestis) [Nov. 13th, 2007|23:13]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Vilnius keičia kailį.

Žiūri mąsliai, kaip į lapų metimą medžių.

Oine!

Šiaušk ir skusk!dar 5Collapse )

Fotografuota 2007 07 03.

dar 4Collapse )

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/149660.html
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 13th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]