?

Log in

No account? Create an account
November 14th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

November 14th, 2007

Po pirmą, Mamertai! [Nov. 14th, 2007|23:48]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Visą tą mėnesį atrodė, kad iš "Vilniaus pokerio". Ar bent kad mačiau šitą vardą anotacijose. Sako, ne. Metas perskaityti.Vingrių-Pylimo tarpugatvis prie "Lietuvos" k. t. (Senamiestis); fotografuota 2007 10 14.

Dar tose vietose: http://community.livejournal.com/bebralizdis/152424.html.

P. S. Mamertas šiek tiek geriau už Dainių (Antaną, Povilą; tradicinius lietuviškus vardus) grožinėj literatūroj. Mažiau organiškai antipatiškas. Ne vardai negražūs. Lietuvių proza neįgali. Su išimtim. O tarp hobitų Dainiaus nebuvo
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 14th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]