?

Log in

No account? Create an account
November 18th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

November 18th, 2007

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 12: ("Na ir bus tada, kai atsities...") (Algimantas Mikuta) [Nov. 18th, 2007|17:03]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Eilėraštis kopijuotas iš leidinio "Poezijos pavasaris 2001" (Vaga, 2001).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11.dar 1Collapse )

Labiau noriu parodyt antrą.

Žolija, žmonija, kūrinija.

Tuskulėnų (Žirmūnai); fotografuota 2007 11 18
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 18th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]