?

Log in

No account? Create an account
November 20th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

November 20th, 2007

Gedulas ir viiiltiiis [Nov. 20th, 2007|23:41]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Kai ne tagas yra parašas prie piešinio, o piešinys yra (erzac)sąmojis po tagu - žiūrim į tokią kokybę. Big up NWS!

Rokantiškių (Antakalnio sen.); fotografuota 2007 11 01
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 20th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]