?

Log in

No account? Create an account
December 4th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 4th, 2007

Vilnius. Požeminė stovėjimo aikštelė [Dec. 4th, 2007|21:58]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|, , ]

Vilnius. Požeminė stovėjimo aikštelė

Neprisimenu, ar jau buvo šie ženklai bebralizdyjeCollapse )

2007-11-28
link4 comments|post comment

Mantai visada tave prisiminsiu [Dec. 4th, 2007|23:51]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


dar 1Collapse )

Man tai šiąnakt nekliūna net "visada", šiaip jau nerimtas žodis.

Visada mėgsiu ir rodysiu tokius užrašus.

Mm, mmarkeriai.

Paupio (Užupis); fotografuota 2007 12 01
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 4th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]