?

Log in

No account? Create an account
December 10th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 10th, 2007

Brisiaus galas [Dec. 10th, 2007|15:18]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[shipokliakas]

Aš toks mažas
Aš niekuo neypatyngas
Aš kiemsargis šuo
Būda ir grandinė
Ant kaklo visą gyvenimą mane lydės

Paleiski...
Paleiskite mane į laisvę
Kuo aš blogesnis?
Už tuos kurie gyvena
Mieste, šiltuose namuose, šiltuose butuose
Prie dešrų...

Aš geras, aš ištikimas
Šeimininkas man spyrė su koja
Man skaudėjo, bet aš apsidžiaugiau
Ir tik liūdnai padėkojau...

Na žodžiu apie Brisių :)
(Iš Tymo turgaus)
Brisiaus balade


link4 comments|post comment

Prie VCUPo [Dec. 10th, 2007|17:23]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|]2007 12 08
link2 comments|post comment

Vilnius. Rinktinės g. [Dec. 10th, 2007|18:14]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|]

Kuria

Kuria

atrodo, mačiau šiuos veidus iki Vilniuje atsiradus šiems linksmuoliams
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 10th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]