?

Log in

No account? Create an account
December 12th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 12th, 2007

Vilnius. Veidas [Dec. 12th, 2007|10:14]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
Verkių g. Veidas

Verkių g., 2007-12-02
linkpost comment

Svastikos interpretavimas [Dec. 12th, 2007|13:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , ]dar 2Collapse )

Rusų (Senamiestis); fotografuota 2007 12 05 ir 2007 12 11.

dar 1Collapse )

Įvažiavimas į Sereikiškių parką iš Maironio gatvės; fotografuota 2007 12 11.

Šitai daugiau kaip mėnuo.

Svastikos neinterpretavimas - tai juk irgi pozicija, ar ne, jaunieji vizualiojo ir taikomojo meno specialistai?

(Jeigu kada nors piešiu logotipą Bebralizdžiui, tuo pačiu pamėginsiu sukurti tarptautinį "pochui" simbolį)
link9 comments|post comment

Totorių g. [Dec. 12th, 2007|21:03]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 12 09

In cat, in cat!
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 12th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]