?

Log in

No account? Create an account
December 19th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 19th, 2007

Lietuviški patiekalai [Dec. 19th, 2007|06:11]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]dar 3Collapse )

Paklausiu, ką apie tai žino Rage. Plazda viltelė, kad jis dalyvavo piešime, nes kitas variantas - tik pro tą langą viršuj. Gal yra dar klausimų jam?

Ir: kur dar Vilniuje esate matę originalių eksterjerų?

dar 1Collapse )

Kalvarijų (Šnipiškės); fotografuota 2007 12 16
link7 comments|post comment

Vilnius. Esu, rašau [Dec. 19th, 2007|17:44]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
rašmenys prie žiemojančio garlaivio

ir visas alfabetasCollapse )
2007-12-15, prie žiemojančio garlaivio
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 19th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]