?

Log in

No account? Create an account
January 2nd, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 2nd, 2008

Visi piešiniai prie žiemojančio garlaivio [Jan. 2nd, 2008|17:51]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|]daug-daug grafičio ant ilgos-ilgos sienosCollapse )

saulėta 2007-12-15 dienos popietė
link2 comments|post comment

Curse on he who removes graffiti! [Jan. 2nd, 2008|23:58]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


dar 1Collapse )

S. Nėries (Fabijoniškės); fotografuota 2007 12 23.

dar 7Collapse )

Kęstučio (Žvėrynas); fotografuota 2007 09 06.

Tik uždažiau, nepašalinau. Nei vieno.

dar 2Collapse )

Taip ir guli tagučiai broliškam kape, kiekvienas pats kaip paminklas negimusiai minčiai
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | January 2nd, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]