?

Log in

No account? Create an account
January 6th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 6th, 2008

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 19: (iš "Žaltvykslių") (Alfonsas Bukontas) [Jan. 6th, 2008|22:29]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Poezijos pavasaris 2001" (Vaga, 2001).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25, 12 02, 12 09, 12 16, 12 23, 12 30.dar 1Collapse )

Šeškinės (Šeškinė); fotografuota 2008 01 06.

Priešpaskutinėj žaltvykslėj turi būti "pirmĄsyk".

Štai tiek, brangūs įsivaizduojami poezijos mėgėjai, jums galiu apie jas pasakyti
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | January 6th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]