?

Log in

No account? Create an account
January 10th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 10th, 2008

People wake up and stop the war! [Jan. 10th, 2008|23:31]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]dar 1Collapse )

Gedimino (Senamiestis); fotografuota 2007 12 11.

Šįkart netriprasmišku anties pavidalu.

Turėčiau pagalvoti, jei paklaustumėt, kada paskutinį kartą trumpai perbėginėdamas užiminėjau strateginę aukštumą ar buvau marinamas badu blokados žiede.

Žodžiu, "vairuojantys vilniečiai, greičiau pajudėkit užsidegus žaliam šviesoforo signalui!". Sutaupysim laiko, nervų, kuro ir ozono
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 10th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]