?

Log in

No account? Create an account
January 17th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 17th, 2008

Strigę [Jan. 17th, 2008|23:58]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Nežinau, kaip trečiasis sluoksnis nuo viršaus, tas po raudonais dažais, susijęs su pirmuoju, bet pirmasis tikriausiai susišūkauja su užrašu iš paskutinės nuotraukos, juos skiria keli metrai tos pačios sienos ir nepilni vieneri metai, o kas yra met(r)ai prieš kultūrinę atmintį.

dar 1Collapse )

dar 1Collapse )

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/56530.html.

Komentarai: writtenonthecity
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 17th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]