?

Log in

No account? Create an account
January 21st, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 21st, 2008

Bel [Jan. 21st, 2008|23:24]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]Nepakenčiu tagavimo iš principo, bet toks neštampuoja bent forma.

Įsipaišymas į sienovaizdį.

Rūdninkų (Senamiestis); fotografuota 2008 01 18.

dar 1Collapse )

S.(alomėjos) Nėries (Fabijoniškės); fotografuota 2007 12 23.

Nuoroda.

Visagino kreatyvas
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 21st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]