?

Log in

No account? Create an account
January 24th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 24th, 2008

Sauja kraujo su dantim [Jan. 24th, 2008|23:29]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]
[music |giovanni battista pergolesi - konzert in g-dur für flöte, streicher und basso]dar 1Collapse )

Vokiečių (Senamiestis); fotografuota 2007 12 30.

Danties nereikėjo - būtų šiurpiai paslaptingiau.

Jeigu šitas lipdukas ne Lovart, frazė "tai ką man dabar, krauju vemti?" - ne Šveiko.

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/5449.html
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 24th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]