?

Log in

No account? Create an account
January 29th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 29th, 2008

Anatominis lyrizmas [Jan. 29th, 2008|23:44]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]dar 1Collapse )

Jei ne "Užburtas kalnas", tai bent ten buvo panašių minčių panašiu stilium.

Bokšto (Senamiestis); fotografuota 2007 05 31
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 29th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]