?

Log in

No account? Create an account
January 30th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 30th, 2008

I want to hear the scream of the butterfly [Jan. 30th, 2008|23:47]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

Blin, nereikėjo gūglint, kol nebaigsiu posto. Norėjau, kad tai būtų originalas. Ir būtų buvęs apie akimirką nepakeliamos drugio laimės. Bet dabar tyčia garsiai ir aiškiai prisimenu, kaip Nidoj nutraukiau žiogui kojas.Nežinau kur; fotografuota 2007 06 20
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | January 30th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]