?

Log in

No account? Create an account
January 31st, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 31st, 2008

Kaip katinai Natalijos ieškojo [Jan. 31st, 2008|23:44]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

Pavaišinau bananiniu, ir išsimiauksėjo, kad buvo pasiųsti pradingėlės ieškoti - jie ėjo!, jie skubėjo!, bet toks šiltas vakaras... ėmė glėbesčiuotis ir pūsti balionus.dar 2Collapse )

Šv. Jono (Senamiestis); fotografuota 2008 01 30
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 31st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]