?

Log in

No account? Create an account
February 3rd, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 3rd, 2008

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 23: "Ratilai" (Stasys Jonauskas) [Feb. 3rd, 2008|23:03]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Poezijos pavasaris '90" (Vaga, 1990).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25, 12 02, 12 09, 12 16, 12 23, 12 30, 01 06, 01 13, 01 20, 01 27.dar 1Collapse )

Bokšto (Senamiestis); fotografuota 2008 02 03
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 3rd, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]