?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 9th, 2008

Žaisime piratus! [Feb. 9th, 2008|23:06]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Iš serijos "Patriotizmas, nacionalizmas, šovinizmas, kosmopolitizmas, neonacizmas, antifa", Nr. 4. Bus daugiau. Visus ankstesnius įrašus galima rasti pagal tagą "4 ideologijos".dar 1Collapse )

Gilaus užkampio sekli dirva. Čia nesudygsta didžios idėjos. Nei prakeiktos čia prigyti gali. Bet jau įvedė internetą. Vilniaus pramuštgalviai siunčiasi grėsmingų paveikslėlių.

Aušros Vartų (Senamiestis); fotografuota 2008 02 02
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 9th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]