February 9th, 2008

Žaisime piratus!

Iš serijos "Patriotizmas, nacionalizmas, šovinizmas, kosmopolitizmas, neonacizmas, antifa", Nr. 4. Bus daugiau. Visus ankstesnius įrašus galima rasti pagal tagą "4 ideologijos".Collapse )

Gilaus užkampio sekli dirva. Čia nesudygsta didžios idėjos. Nei prakeiktos čia prigyti gali. Bet jau įvedė internetą. Vilniaus pramuštgalviai siunčiasi grėsmingų paveikslėlių.

Aušros Vartų (Senamiestis); fotografuota 2008 02 02