?

Log in

No account? Create an account
February 19th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 19th, 2008

ATM 2008 [Feb. 19th, 2008|20:13]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , ]dar 1Collapse )

Didžioji (Senamiestis); fotografuota 2008 02 09.

Neverta nė sakyt, kad ypatingos sudėties baltąjį rašalą galima lengvai nuvalyti tiesiog trinant pirštu. Tikriausiai ir geltoną.

Labai gerbiu ATM street art padalinį dėl šitos "minimal damage" politikos.

dar 2Collapse )

Rytoj urgztelsiu, kuo jie mane kartais švelniai erzina
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 19th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]