?

Log in

No account? Create an account
February 22nd, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 22nd, 2008

Nieko neturiu, tik pertrenktą šuny savyje [Feb. 22nd, 2008|19:26]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]Kolduniškumas man pirmiausiai yra - ar buvo - natūralumas, netgi maivantis. Grynuolis. Aš jam galiu atleisti daug daugiau nei taškiakabliai ar galininko ilgosios. Gal perdegė. Koldun wru.

Sąsaja: http://www.writtenonthecity.com/display.php?image=1876&loc=9&type=city&PHPSESSID=5e230a679b78a5794ce8b7ef78767e64

A.(ndriaus) Domaševičiaus (Naujamiestis); fotografuota 2007 11 01
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 22nd, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]