?

Log in

No account? Create an account
February 27th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 27th, 2008

"Kas parašė "Labas, pirmas žodis"?"; iš "Lietuvos ryto" priedo "Sostinė" (2008 02 01) [Feb. 27th, 2008|23:47]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

"Sostinėje" kažkas firmine aštria ir kompetentinga plunksna ėmė padraskyti mums įdomią gatvės kūrybos temą. Susikaupė tokių paskutinio puslapio užsklandėlių. Sudėsiu.Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/150429.html .

Taigi:

1 kas parašė?
2 kas fotografavo?
3 "sektantų"? Wtf? Galbūt norėta korektiškai pasakyti "asmenų su psichine negalia"? Tai nevyniokit.
4 "Išorinės vaizdinės reklamos leidimus išduodantys specialistai nepamena, kad būtų palaiminę panašų projektą."

"Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Tamošiūnas teigė, kad ši iškaba - tikrai ne kokio renginio ar akcijos dalis. Jokiam panašiam renginiui savivaldybė leidimo nebuvo davusi.
Pasak G. Tamošiūno, ant skulptūros lentą pakabinę vilniečiai pažeidė viešąją tvarką.
"Bet koks skelbimas ar šūkis, pakabintas be savivaldybės leidimo, yra pažeidimas", - aiškino Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas." (2006 03 18)

Ponas Gintaras, ritmingai girgždindamas savo odinį krėslą, galėtų įrašyti kompaktinę plokštelę modernių Vilniaus lopšinių, tekstus jis jau turi. Paragrafferis.

O "labas" man yra pirmas lietuvių kalbos žodis, geriausias pirmas žodis tarp lietuviškai kalbančių žmonių, ir pasprinkit popierium visi, kuriems ta lentelė indukuoja mintis apie sektas ir leidimus
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 27th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]