?

Log in

No account? Create an account
March 5th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

March 5th, 2008

Veidrodinis šikšnosparnis [Mar. 5th, 2008|23:27]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

Retas.dar 1Collapse )

Tokio žvėrelio buvo nykiai šen bei ten patrafaretinta, net nekilo ranka fotkint. Jeigu lipdinys - to paties žmogaus kita evoliucinė pakopa, oho, sveikinimai ir tikėjimaisi!

Kėdainių (Senamiestis); fotografuota 2008 02 28
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 5th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]