?

Log in

No account? Create an account
March 6th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

March 6th, 2008

Po Žaliuoju [Mar. 6th, 2008|23:11]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , , , , , ]

Vėl prižėlė.dar 5Collapse )

Kitą dieną po plovimo Goštauto gatve eis tylus niujorkietis, jis pažiūrės į švarų veidą ir pagalvos: "Sergi, mieste?", "Kokie gražūs tavo patilčių žibintai".

Upė neš emus ir fyfas.

Fotografuota 2008 03 05
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 6th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]