?

Log in

No account? Create an account
April 13th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

April 13th, 2008

"Lapas" (Henrikas Radauskas) [Apr. 13th, 2008|22:50]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Visi eilėraščiai / Henrikas Radauskas" (Lietuvos rašytojų sajungos leidykla, 2007).dar 1Collapse )

Pirminiai elementai.

M.(ikalojaus) K.(onstantino) Čiurlionio (Vilkpėdė); fotografuota 2008 04 14
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 13th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]