?

Log in

No account? Create an account
May 12th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

May 12th, 2008

"Nur mit Helm betreten" [May. 12th, 2008|23:42]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Kol kas paskutinė statybvietė.dar 1Collapse )

Pbg stiliumi:

"Intensyviai ruošdamasis tapti 2009 m. Europos kultūros sostine Vilnius persitempė ir ėmė sapnuoti griežtų bruožų veidus iš savo praėjusio amžiaus."

Gedimino (Naujamiestis); fotografuota 2007 11 11
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 12th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]