?

Log in

No account? Create an account
May 13th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

May 13th, 2008

Kapinių pamaina [May. 13th, 2008|23:30]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , ]dar 3Collapse )

Labai patinka, ypač įsijautimas. Kramtė tą baltą plėvelę, taikė gabalus, tušavo, o juk pripiešti žmogeliukui bybį - trys sekundės gaišaties.

(Ak, jūs kelio ženklai!..)

Ozo (Šeškinė); fotografuota 2008 03 29
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | May 13th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]