?

Log in

No account? Create an account
May 16th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

May 16th, 2008

Trafaretas 0516 [May. 16th, 2008|23:50]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]dar 3Collapse )

Jaunasis kūrybininke iš Latvių 13, štai tu jau moki daryti trijų spalvų trafaretus - pasakyk jais ką nors mums, prašau. Net ši beviltiška banalybė galėjo žydėt, jei būtum pripiešęs, pavyzdžiui, spyčbablą su "Augau pavojingam rajone, Šeškinėj... bet tavo žvilgsnis man gyvybiškai svarbus".

Latvių (Žvėrynas); fotografuota 2008 05 13
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 16th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]