?

Log in

No account? Create an account
June 8th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

June 8th, 2008

Love [Jun. 8th, 2008|23:24]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , ]

Be strong be wrong.dar 1Collapse )

"Love emo - be hero" nuo pat pradžių priklauso kategorijai vizualinių gatvės triukšmelių, kurių nekyla ranka postinti, bet štai jis panaudotas kažkam įdomesniam.

Šv. Kazimiero (Senamiestis); fotografuota 2008 05 31
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 8th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]