?

Log in

No account? Create an account
June 20th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

June 20th, 2008

Švarokūra Kėdainiuose [Jun. 20th, 2008|23:54]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , ]

[Skriaudi gamtos namus - skriaudi pats save!]

[Išvalyk savo miestą! Forsai - šiukšlės!]dar 2Collapse )

Leiskite atkreipti dėmesį, kad plūduriuoja vidurinės antram plane - fotelis.

Fotografuota 2008 04 22
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 20th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]