?

Log in

No account? Create an account
June 22nd, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

June 22nd, 2008

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 34: "(Aplinkui zyzia uodai)" (raulas van gauras) [Jun. 22nd, 2008|20:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš katekizmas.group.lt.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 2007 09 02, 2007 09 09, 2007 09 16, 2007 09 23, 2007 09 30, 2007 10 07, 2007 10 14, 2007 10 21, 2007 10 28, 2007 11 04, 2007 11 11, 2007 11 18, 2007 11 25, 2007 12 02, 2007 12 09, 2007 12 16, 2007 12 23, 2007 12 30, 2008 01 06, 2008 01 13, 2008 01 20, 2008 01 27, 2008 02 03, 2008 02 10, 2008 02 17, 2008 02 24, 2008 03 02, 2008 03 09, 2008 03 16, 2008 04 13, 2008 04 20, 2008 04 27, 2008 05 04.dar 1Collapse )

Tai vienas skaidresnių eilėraščių kontroversiško sudėtingos patirties poeto kūryboje. Beje, Raulas stato tylią e-biblioteką @ bib.lt.

P.(ovilo) Lukšio (Žirmūnai); fotografuota 2008 06 22
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | June 22nd, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]