?

Log in

No account? Create an account
July 9th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

July 9th, 2008

Laivas 080709 [Jul. 9th, 2008|22:46]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , ]dar 1Collapse )

Nuoširdus, man atrodo.

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/152424.html; Maturegirl lyg buvo įdėjus mėlyną banginį, užklijuotą ant tokio pat "Nelygus kelias" Savičiaus gatvėj, bet nerandu, o
gal ir nebuvo.

Pranciškonų (Senamiestis); fotografuota 2008 06 18
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | July 9th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]