?

Log in

No account? Create an account
August 19th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

August 19th, 2008

Vabalas [Aug. 19th, 2008|23:30]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]dar 1Collapse )

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/97466.html.

Vidinis pietinis Vilniaus aplinkkelis ties Prūsų gatve (Naujininkai); fotografuota 2008 08 16.

(Smagi trasa perlėkt dviračiu, kol nepaleistas eismas. Jei iš Naujininkų pusės - beveik visą laiką nuokalnėn)
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 19th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]